Dansk Hazara Forening

31-10-2024

Kontaktoplysninger

Saxogade 39, 3. th.  1662 København V  CVR 42724823

Indsamlingsperiode

fra den 1. november 2023 til den 31. oktober 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.dahaf.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook og Instagram)
  • salg/auktion

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 992925) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13701423).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at yde nødhjælp og bistand til nødlidende i særligt Afghanistan og Pakistan. Meget akut gælder det ofrene for en række jordskælv, der i denne måned har hærget Herat-provinsen i Afghanistan..

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til donation til en organisation, hvis arbejde har berøring med indsamlingens formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07026