DANSK DYREVÆRN AALBORG

29-03-2024

Kontaktoplysninger

Råhøj 40, 9240 Nibe - CVR 19355616

Indsamlingsperiode

Fra den 30. marts 2023 til den 29. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (cvr 19355616) og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dady.dk) og sociale medier (Facebook og Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 39652) og kontooverførsel (reg.nr.: 9314 kontonr.: 4576727874).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til drift af hundeinternat.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06194