Danmarks Veteraner

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Heksehøjen 19, 4700 Næstved, cvr 32913938

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.danmarksvetaraner.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook, Instagram og LinkedIn)
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 10093) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 12527934).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at samle og styrke alle landets veteraner via landsforeningens sociale aktiviteter med veteraner og deres pårørende, hvor de anerkendes, hædres og støttes for deres indsats, samt at informere om veteranindsatsen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07196