Danmarks Kulturarv ApS

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Truenbrovej 1, 6400 Sønderborg, cvr 43804529

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

 • events
 • hjemmeside/donationsmodul (www.dkkulturarv.dk)
 • online indsamlingsplatform
 • sociale medier (Facebook, Instagram og LinkedIn)
 • salg/auktion
 • merchandise
 • postomdeling/flyers
 • SMS/mail
 • radio/TV

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 465777) og kontooverførsel (reg.nr.: 3409 kontonr.: 0013624917).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til de i Danmarks KULTURARVS almennyttige selskabs vedtægters beskrevne formål. Selskabets formål er:

 • At arbejde for at sikre og bevare den danske kulturarv
 • At opkøbe og restaurere bevaringsværdige ejendomme i Danmark
 • At sælge fast ejendom
 • At drive bevaringsværdige ejendomme under iagttagelse af lokalområdets interesser, herunder ved udlejning til formål fastlagt efter de enkelte ejendommes indretning, samt til betaling af leverandører af ydelser forbundet med løsning af opgaver relateret til Danmarks KULTURARV

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-07131