Danmark støtter Ukraine

27-08-2024

Kontaktoplysninger

Alesia Vyshnevska

Indsamlingsperiode

fra den 28. august 2023 til den 27. august 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • radio/TV

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 52744821) og kontooverførsel (reg.nr.: 9070 kontonr.: 1637906883).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for støtte til det ukrainske militær. Målet er at kunne købe og sende en bil, som skal bruges af militæret for at evakuere såret militær fra frontlinjen.
Derudover vil midlerne også gå til at dække andre militære behov, for eksempel medicin, hygiejneprodukter. Der skal også afholdes en eller flere koncerter, hvor overskuddet går til fordel for formålet.
Dele af de indsamlede midler vil gå til at dække mindre udgifter i forbindelse med koncertafholdelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06663