Danish Nightingale Foundation

31-03-2024

Kontaktoplysninger

Rønhøj 57, 9310 Vodskov - CVR 42014966

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2023 til den 31. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.danishnightingalefoundation.com), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 235973) og kontooverførsel (reg.nr.: 7837 kontonr.: 0001309549).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for et udviklingsprojekt i Senegal. Midlerne vil gå ubeskåret til tryk af undervisningsmaterialer til udviklingsprojektet, som har til formål at fremme håndhygiejne og dermed minimere smitterisikoen for de tilbagevendende infektioner, der florerer i lokalsamfundene.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til at producere flere bøger, og dermed forære flere skoler undervisningsmaterialer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06162