Danish Justice Foundation

01-03-2024

Kontaktoplysninger

Kalvebod Brygge 39, 1560 København V - CVR 36672064

Indsamlingsperiode

Fra den 2. marts 2023 til den 1. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 5952UD).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for mennesker i tredjeverdenslande, der har været udsat for krænkelse af deres menneskerettigheder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06087