Danes Worldwide

01-12-2024

Kontaktoplysninger

Nørre Voldgade 21,  1358 København K  CVR53035728

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (https://members.danes.dk/members_gave.aspx)

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 3001 kontonr.: 3345657657).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til legater til online dansk undervisning udbudt af Danes Worldwide, målrettet udenlandske børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07247