Copenhagen Bethel Missionary Baptist Church

30-04-2024

Kontaktoplysninger

Lærdalsgade 7, 1. th. 2300 København S, CVR-nr.: 29998248

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2023 til den 30. april 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.CBMBC.org).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 847173, 519741, 546600, 751711, 679309 og 518193) og kontooverførsel (reg.nr.: 1551 kontonr.: 3116088096).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for kirkens drift og støtte til missioner/missionærer og kirkens egne events.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06412