Coop Folkeskove A/S

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Roskildevej 65,  2620 Albertslund  CVR 41488972

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 2149 kontonr.: 6295151631).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til Coop Folkeskove A7S, som har til formål at opkøbe jord i Danmark, skabe fredskov eller natur på områderne og drive dem som offentlig tilgængelige arealer. En rimelig andel af bidragene går til administration, og markedsføring, herunder revision og selskabsskat.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til lignende og eksterne skovrejsningsorganisationer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07109