Civil Defense Ukraine

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Jurij Viktorovith Gabedov

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

-events

-sociale medier (Facebook)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 51718616) og kontooverførsel (reg.nr.: 5493 kontonr.: 1652225).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at støtte den ukrainske kamp mod den russiske aggression.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til de ukrainske flygt-ninge i Danmark

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07548