CICED

23-03-2024

Kontaktoplysninger

Rudolph Berghs Gade 12, 2100 København Ø - CVR 33232055

Indsamlingsperiode

Fra den 24. marts 2023 til den 23. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ciced.dk), sociale medier (Facebook og Instagram) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 543910) og kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 1148263).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til støtte for foreningens generelle arbejde for at skabe bedre uddannelsesmuligheder for børn, unge og voksne i fattige lande samt for styrkelse af civilsamfund. Midlerne vil blive anvendt på foreningens projekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06166