Christines kamp

15-10-2024

Kontaktoplysninger

Vendersgade 11, 2. tv.  7000 Fredericia

Indsamlingsperiode

fra den 16. oktober 2023 til den 15. oktober 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • sociale medier (Facebook, Instagram)
  • salg/auktion

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 402680) og kontooverførsel (reg.nr.: 9070 kontonr.: 1638636855).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til Christines nakke- og rygmarvsoperation i Barcelona og dertilhørende udgifter.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til delvis dækning af omkostningerne forbundet med Christines operation.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til fordel for behandling af andre med samme diagnose (Craniocervical instability)

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06814