Care4Burn - Children's Burn and Education Programme

30-04-2024

Kontaktoplysninger

Møllegade 34, st. tv., 2200 København N - CVR 39102722

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2023 til den 30. april 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.care4burn.org), sociale medier (Facebook og LinkedIn), salg/auktion og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 28466) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 12553536).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for organisationens formål, som er at bidrage til relevant pleje- og kirurgisk behandling af primært børn og unge i Tanzania, der er blevet alvorlig forbrændt. Det gøres ved at finansiere støtte til hele indlæggelsesforløbet til de børn, hvis familier ikke har råd til behandling. Vi yder samtidig støtte til et professionelt hospitalsmiljø ved at sponsorere kirurgisk udstyr til brug ved moderne brandsårsbehandling, uddannelse af lokale læger og sygeplejersker indenfor plastikkirurgi og sårbehandling. Af de indsamlede midler afsættes 15 % til brug ved årlig opfølgende besøg hos vores lokale samarbejdspartnere.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til finansiering af patientbehandlinger.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til udvidelse af projektmuligheder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06250