Care Club Denmark

27-02-2024

Kontaktoplysninger

Taastrupgårdsvej 139, 1. th., 2630 Taastrup - CVR 43536176

Indsamlingsperiode

Fra den 28. februar 2023 til den 27. februar 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook og Instagram).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9880 kontonr.: 0000351573).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for foreningens udviklingsprojekter, hvor der ydes økonomisk støtte til kvinder i Danmark og Pakistan, herunder med eksempelvis julehjælp og etablering af mikrovirksomheder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06038