C&C Hjælpeprogrammer

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Høffdingsvej 16, 2500 Valby - CVR 35777407

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.cchelpprogram.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til at udføre velgørende projekter til fordel for befolkning og miljø i udviklingslande i Asien og Sydamerika, herunder de lande, hvor C&C Travel organiserer rejser. Projekterne vil fortrinsvis søge at skabe vedvarende forbedringer gennem kapacitetsopbygning og investeringer i både mennesker og materiel, men kan også være af humanitær karakter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023, 2024, 2025

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-72-00654
Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1