Bykirken i Vejle

29-02-2024

Kontaktoplysninger

Grejsdalsvej 16, 7100 Vejle - CVR. 67811011

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 29. februar 2024.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for drift af Bykirken i Vejle. Herunder til de projekter Bykirken vælger at engagere sig i.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022, 2023, 2024, 2025.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-72-00619.
Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.