Byen for Borgerne

2024

Kontaktoplysninger

Nansensgade 11, 1. th., 1366 København K, cvr 42079030

Indsamlingsperiode

Fra den 26. juni 2023 til den 25. juni 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events, samt via hjemmeside/donationsmodul (WWW.byenforborgerne.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 454587) og kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 161327).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at dække udgifter til udførelse og test af vandprøver. 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller der er et overskydende beløb efter at formålet er opfyldt, skal midlerne anvendes til at understøtte de formål for Byen for borgerne, som er nævnt i vedtægtens §2:

  • et bæredygtigt København i en grøn Hovedstadsregion for vores egen og de næste generationer.
  • demokrati og borgerinddragelse i planlægningen af vores, byens og regionens fremtid.
  • et åbent og forpligtende samarbejde med Sverige og lande i Østersøregionen om klima og havmiljøet og bevarelse og genopretning af Øresund, Køge Bugt og Østersøens som vores fælles historiske arv og naturressource.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06467