Busforeningen v/Klitrosen & DC

01-03-2024

Kontaktoplysninger

Vestermøllevej 8, 7700 Thisted - CVR 39265370

Indsamlingsperiode

Fra den 31. marts 2023 til den 1. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår salg/auktion, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9083 kontonr.: 0003968138).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for indkøb af en nyere brugt bus, der skal stilles til rådighed for plejecentret Klitrosen og plejecenteret Dragsbæk.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes, som driftskapital i foreningen.

Indsamlingsområde

Thisted og Morsø kommuner.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. .:  23-700-06146