Building Communities

30-04-2024

Kontaktoplysninger

Ægirsgade 67, 2. th., 2200 København N - CVR 33554095

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2023 til den 30. april 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.buildingcommunities.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 76972) og kontooverførsel (reg.nr.: 5958 kontonr.: 0002009524).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Building Communities’ arbejde, der blandt andet støtter en træplante-kooperativ og en kvindegruppe, der etablerer køkkenhaver i Guatemala. Derudover indsamles der til to kooperativer i hhv. Peru og Colombia, der arbejder med sikring af menneskerettigheder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06277