Brystkræftforeningen

07-11-2024

Kontaktoplysninger

Landlyst Vænge 46, 2635 Ishøj - CVR 21438871

Indsamlingsperiode

Fra den 8. november 2021 til den 7. november 2024.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.brystkraeft.dk), sociale medier (Facebook) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for projekter og aktiviteter til gavn for Dansk Brystkræft Organisations medlemmer, oplysningsaktivitet i forhold til sygdom og behandling samt til hvervekampagner for at skaffe nye medlemmer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-72-00649

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1