BRØNDBYERNES IDRÆTSFORENING

28-02-2024

Kontaktoplysninger

Brøndby Stadion 26, 2605 Brøndby, CVR-nummer 13905517

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2023 til den 28. februar 2024

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.stoet.brondbyif.net).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 5326 kontonr.: 257247).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal indgå i driften af Brøndbyernes Idrætsforening til gavn for alle klubbens aktive medlemmer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06014