Broen Vejle

31-05-2024

Kontaktoplysninger

Frederiksgade 48, 8700 Horsens

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2023 til den 30. juni 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (http://broen-danmark.dk/vejle), online indsamlingsplatform og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 10185) og kontooverførsel (reg.nr.: 7535 kontonr.: 0004655427).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til betaling af kontingent og basalt
udstyr til ensomme, udsatte og trængte børn i Vejle Kommune.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06478