Broager Frivillige Brandværn

15-09-2024

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Gregers Cunningham Dybdal

Indsamlingsperiode

Fra den 18. september 2023 til den 15. september 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via postomdeling/flyers.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 75893).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til Broager Frivillige Brandvæsen. Forbedring af udstyr på køretøjer og udstyr til brandbekæmpelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. .:    23-700-06740