Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Vodroffsvej 9B, st., 1900 Frederiksberg C, cvr 29659060

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

 • events
 • hjemmeside/donationsmodul (www.brahmakumaris.dk)
 • sociale medier (Facebook)
 • SMS/mail
 • opstilling af indsamlingsbøtter (Vodroffsvej 9B, Frederiksberg og Ålborggade 22, 3.tv., Århus)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 138439) og kontooverførsel (reg.nr.: 1551 kontonr.: 3524256).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for foreningens formål:

 1. at uddanne samfundsborgere i den filosofi og lære, som Brahma Kumaris World Spiritual University (BKWSU) med hjemsted i Mount Abu, Rajast-han, Indien, repræsenterer  for  herigennem  at  fremme  udøvelsen  af  Raja Yoga.
 2. at fremme og opmuntre til åndelig indsigt gennem at sprede og undervise i BKWSU's filosofi og lære samt Raja Yoga meditation.
 3. at etablere afdelinger af BKWSU.
 4. at fremme og opmuntre til et højere niveau af praktiske og åndelige kund-skaber i den private livssfære, i det offentlige og inden for forretningslivet.
 5. at fremme  og  opmuntre  til  verdensfred  og  enhed  mellem  alle  nationer, religioner og individer, uanset race, farve, tro, sprog og nationalitet.
 6. at fremme og opmuntre til åndelig forståelse, udvikling og harmoni gen-nem uddannelse og udvikling af de latente færdigheder og kvaliteter i men-nesket.
 7. at deltage  i  åndelige,  religiøse,  uddannelsesmæssige,  filosofiske,  velgørende, kulturelle og sociale institutioners og organisationers arbejde verden over.
 8. At være forpligtet på at følge den overordnede organisations retningslinjer vedr. logo mv.  jf.  Charter  of  Association  on  International  Function  of  the Brahma Kumaris 26. Oktober 2013.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06813