Borgerbevægelsen

19-03-2024

Kontaktoplysninger

Ida Maries Vej 16, 9000 Aalborg - CVR 33806108

Indsamlingsperiode

Fra den 20. marts 2023 til den 19. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.nejtilegholmmotorvej.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 927767) og kontooverførsel (reg.nr.: 9070 kontonr.: 1632235360).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Borgerbevægelsens arbejde, herunder indhentelse af juridisk bistand, bevisindsamling og udarbejdelse af oplysningsmateriale.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til de materialer, som frivillige bruger til at lave merchandise for foreningen i form af eksempelvis T-shirts og postkort.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler doneres til foreningen Egholms Venner CVR 39554666.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06091