Børns Værd

13-04-2024

Kontaktoplysninger

Roskildevej 146, 3600 Frederikssund - CVR 43494309

Indsamlingsperiode

Fra den 14. april 2023 til den 13. april 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.boerns-vaerd.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 894914) og kontooverførsel (reg.nr.: 2670 kontonr.: 9034846399).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at bygge medlemsforeningen Børns Værd op, herunder til udgifter i forbindelse med IT-systemer, IT-udstyr, kampagner mv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06133