Børneriget Fonden

31-05-2024

Kontaktoplysninger

Bredgade 30, 1260 København K

Indsamlingsperiode

fra den 1. juni 2023 til den 31. maj 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (https://bornerigetfonden.com)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 330024) og kontooverførsel (reg.nr.: 5471 kontonr.: 0002103275).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for børn, unge og fødende og deres familier på Mary Elizabeths Hospital.

Indsamlingsområde

landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06598