Børnehuset Siv

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Farum Hovedgade 41, 3520 Farum, cvr 20956372

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.bhsiv.dk)
  • sociale medier (Facebook)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 91644) og kontooverførsel (reg.nr.: 2413 kontonr.: 9029123729).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til oplevelser og aktiviteter til Børnehuset Sivs brugere, som er alvorligt syge og sårbare børn og deres familier. De indsamlede midler skal anvendes til indkøb af materialer, vedligeholdelse, drift og oplysning/rådgivning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-07018