Børn og Unges Mærkesager

29-02-2024

Kontaktoplysninger

Stensballevej 2, 8700 Horsens - CVR 35558861

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2023 til den 29. februar 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.bum-org.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 6180 kontonr.: 0012352565).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at dække udgifterne forbundet med afholdelsen af Børn & Unges Mærkesagers events.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, går midlerne i stedet til året efter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05873