Blindmotion

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Knøsen 24,  2670 Greve  CVR 41109467

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.blindmotion.dk)
  • merchandise

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 648422) og kontooverførsel (reg.nr.: 7620 kontonr.: 2136933).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for Synshandicappedes Motionsfond, herunder til at fremme motion, bevægelse og idræt for personer med synshandicap.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07315