BioBevar Middelfart

24-05-2024

Kontaktoplysninger

Middelfartvej 63,  5466 Asperup - CVR-nr.: 42663646. 

Indsamlingsperiode

Fra den 25. maj 2023 til den 24. maj 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via events, hjemmeside/donationsmodul (https://biobevar.dk/), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 0755 kontonr.: 3232853300).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for at støtte foreningen BioBevar, der kæmper for beskyttelsen af eksisterende højkvalitetsnatur i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06405