bilal kultur center

28-09-2024

Kontaktoplysninger

Klamsagervej 6

8230 Åbyhøj

Indsamlingsperiode

fra den 29. september 2023 til den 28. september 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul
  • sociale medier
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 58587) og kontooverførsel (reg.nr.: 2316 kontonr.: 4385771725).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til vedligeholdelse, administration, husleje, gebyrer, reparation, udskift, transportudgifter, forplejning til de frivillige.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til renovering af foreningens gamle lokaler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06816