Bidrag til Mohammad

01-07-2024

Kontaktoplysninger

Elise Bjerkrheim

Indsamlingsperiode

fra den 24. september 2023 til den 1. juli 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter/X)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 9269BS, 29130522) og kontooverførsel (reg.nr.: 0400 kontonr.: 4028481891).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for Mohammads leveomkostninger, bolig, transport og mad.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06811