Bevar Naturen på Konvalvej/Højbjerg

31-10-2024

Kontaktoplysninger

Konvalvej 9, 3390 Hundested, cvr 42639737

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2023 til den 31. oktober 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via sociale medier (Facebook) og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 545981 og 553053) og kontooverførsel (reg.nr.: 5358 kontonr.: 0251097).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at købe bistand hos en biolog i forbindelse med en miljøscreening i området Konvalvej/Højbjerg, samt juridisk bistand i forbindelse med klagesager.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne bruges til at dække de udgifter der har været i forbindelse med at opnå klageret, gebyr til bank, MobilePay, Indsamlingsnævn og tryksager.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges som donation til Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs eller Fugleværksfonden jævnfør vedtægterne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06972