BETTERNOW WORLDWIDE ApS

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K  CVR 34205566

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via  

  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform (BetterNow)

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 3543 kontonr.: 13358893).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til drift af BetterNow og DBU Crowdfunding platforme, så platformene kan stilles til rådighed gratis for brugerne.
Driften inkluderer her alle udgifter der må vedrøre driften af platformene, herunder, men ikke begrænset til, lønninger, udgifter til service leverandører samt udgifter til finansieringen heraf.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07250