Bernadotteskolen

01-04-2024

Kontaktoplysninger

Hellerupvej 11, 2900 Hellerup, cvr  11716628

Indsamlingsperiode

Fra den 2. november 2023 til den 1. april 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via events, hjemmeside/donationsmodul (www.bdks.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram og LinkedIn).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 913068) og kontooverførsel (reg.nr.: 2228 kontonr.: 9037536773).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at lave en dokumentarfilm med fokus på skolens formålsparagraf, og hvordan den kommer til udtryk i pædagogisk praksis tidligere og i dag. Filmen ledsages af en podcast-serie og laves i samarbejde med Historieselskabet.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til en nedskalering af dokumentarfilmen eventuelt med en anden producent. Filmen vil blive prioriteret fremfor podcasten.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til bøger om skolen og derefter overføres resten til 100 års jubilæumskontoen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06980