Bedre syn til Afrika!

14-04-2024

Kontaktoplysninger

Risbjerggårds Alle 7, 2650 Hvidovre, CVR 41303751

Indsamlingsperiode

Fra den 15. april 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events, samt via hjemmeside/donationsmodul (www.bedresyntilafrika.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 189898) og kontooverførsel (reg.nr.: 6495 kontonr.: 2022461).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for drift og gennemførelse af foreningens formål:
 - Foreningen indsamler brugte briller, som videresendes til Afrika, samt etablerer samarbejde med NGO i Afrika.
 - Foreningen arbejder ligeledes for et bedre liv i ”Den tredje verden” indenfor sundhed, uddannelse og menneskerettigheder. Hvilket gøres igennem konkrete projekter, der er beslægtet med foreningens hovedformål.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes på grund af foreningsopløsning, doneres formuen jævnfør foreningens vedtægter til en almennyttig forening, som arbejder indenfor lignede formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06255