Beder-Malling Vinterbadeklub

01-02-2024

Kontaktoplysninger

Stenrosevej 19, 8330 Beder, cvr 39529114

Indsamlingsperiode

Fra den 15. september 2023 til den 1. februar 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • online indsamlingsplatform (Aarhus Crowdfunding)
  • sociale medier (Facebook m fl.) 

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 1917 kontonr.: 6287694529).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til køb og drift af egen sauna til Beder-Malling Vinterbadeklub.
De indsamlede midler udbetales kun til Beder-Malling Vinterbadeklub via Aarhus Crowdfunding, hvis der indsamles minimum 30.000 kr. ellers tilbagebetales de til bidragsyderne.
Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til at tilkøbe ekstra kvalitet til saunaen, samt drift og vedligeholdelse i et år, herunder brænde, forsikringer og lignende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06519