Arrild Legeland

21-03-2024

Kontaktoplysninger

Tohedevej 8, 6535 Branderup J - CVR 42671061

Indsamlingsperiode

Fra den 22. marts 2023 til den 21. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events, samt via sociale medier (Facebook og Instagram) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 820649) og kontooverførsel (reg.nr.: 9844 kontonr.: 8850681857).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fundraising til projekt.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til stiftende fond jævnfør vedtægter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06156