Arnager Bådehavn

08-06-2024

Kontaktoplysninger

Slugten 3, 3700 Rønne - CVR-nr.: 40111654.

Indsamlingsperiode

Fra den 9. juni 2023 til den 8. juni 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.merearnager.dk ) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 982280) og kontooverførsel (reg.nr.: 0650 kontonr.: 6284173250).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at gemmeføre renovering af Danmarks første ø-havn, Arnager Bådehavn.
Der skal foretages en gennemgribende renovering og fornyelse af havnens spunsvægge og en forstærkning af havnen med nye forkastningssten.
I tilfælde af, at der er overskydende beløb, når formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til udbedringer af havnens faciliteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06414