Anfac Charity DK

07-02-2024

Kontaktoplysninger

Valhøjs Alle 53, 2. th., 2610 Rødovre - CVR 42262072

Indsamlingsperiode

Fra den 8. februar 2023 til den 7. februar 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook og WhatsApp).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 150123) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 132399053).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Anfac Charity DK’s frivillige nødhjælpsarbejder i den somaliske region i Etiopien, herunder til samarbejdet med Anfac Charity i Etiopien, med mindre økonomiske bidrag til deres allerede igangværende velgørenhedsprojekter/humanitære arbejde.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til at støtte vores samarbejdspartners igangværende projekter i Etiopien i forhold til uddeling af nødhjælpsmidler i form af mad og drikke.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til fremtidige projekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06057