ANDERS LASSEN FONDEN

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Thisted Landevej 53, 9430 Vadum, cvr 19168948

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.anderslassenfonden.dk)
  • sociale medier
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 775385) og kontooverførsel (reg.nr.: 4183 kontonr.: 3001863290).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til understøttelse af Anders Lassen Fondens vedtægtsbestemte formål, som er:

- at belønne betydningsfuld militær indsats, samt støtte og opmuntre tilskadekommet dansk militær personel

- at tilgodese personer, der yder eller har ydet en særlig humanitær indsats, eller sådanne personers efterladte, og som er i økonomisk trang eller har vanskelige økonomiske forhold

- at yde et økonomisk bidrag, som anerkendelse eller opmuntring til medlemmer eller tidligere medlemmer af Jægerkorpset eller Frømandskorpset eller sådannes pårørende

- at knytte Anders Lassen som et forbillede til Jægerkorpset og Frømandskorpset og derved knytte tættere bånd mellem de to korps.

Medmindre donationsgiver har truffet bestemmelse herom, beslutter Anders Lassen Fondens bestyrelse, hvorvidt de indsamlede midler skal anvendes til uddeling eller henlægges til fondens formue, jf. lov om fonde og visse foreninger § 9, stk. 2.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-07227