Ammenet

14-09-2024

Kontaktoplysninger

Stubbekøbingvej 50,  4800 Nykøbing F  CVR 38401971

Indsamlingsperiode

fra den 15. september 2023 til den 14. september 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.ammenet.dk)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 625545)

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for økonomisk drift af foreningen, drift at hjemmeside, afholdelse af landsmøde med generalforsamling, uddannelse af frivillige og eventuel finansiering af uddannelses- og forskningsprojekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06770