Amma-Danmark (Embracing the world)

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Bøgevej 27, 4862 Guldborg, cvr 30244680

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.amma.org og www.amma-danmark.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 74114) og kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 1129065).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at fremme og støtte følgende af M.A.Maths velgørende og almennyttige aktiviteter på verdensplan:

  • Bygning og drift af hospitaler, børnehjem, hospice og plejehjem.
  • Hjælp til beboelse og bistand til hjemløse ofre for naturkatastrofer.
  • Uddeling af pensioner til fattige enker.
  • Uddeling af gratis mad til fattige.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07270