AMIS - A More Inclusive Society

30-04-2024

Kontaktoplysninger

Enghavevej 80, 2450 København SV, CVR 18276933

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2023 til den 30. april 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (CVR 27127533), samt via sociale medier (Facebook og Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 202655) og kontooverførsel (reg.nr.: 4180 kontonr.: 2580033698).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for at skaffe midler til genopbygning og drift af dagtilbud til udviklingshæmmede unge og voksne i Ukraine samt støtte til deres livsophold i familierne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. .:   23-700-06220