Alivekirken

30-04-2024

Kontaktoplysninger

Milnersvej 44, 3400 Hillerød - CVR 19102785

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2021 til den 30. april 2024.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.alivekirken.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Alivekirken samt diverse sociale arrangementer herunder fællesspisning, legestue og Julehjælp. Alt er non profit.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022, 2023, 2024, 2025

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-72-00652
Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1