Ali Zaib Foundation

19-08-2024

Kontaktoplysninger

Hedegrænsen 8,  2605 Brøndby

Indsamlingsperiode

fra den 20. august 2023 til den 19. august 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • sociale medier (Facebook)
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 144176) og kontooverførsel (reg.nr.: 1551 kontonr.: 4019308642).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for blodbank i Pakistan, som har til formål at hjælpe børn, der har brug for blod som følge af sygdommen Thalassaemir, hemophil.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06653