AGF A/S

30-11-2024

Kontaktoplysninger

Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C, cvr 83839910

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2023 til den 30. november 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via hjemmeside/donationsmodul (www.billet.agf.dk) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 4387 kontonr.: 13564930).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til træplantning i samarbejde med Plant Et Træ, Den Hviie Skov og sætter fokus på børns forhold til naturen, samt miljø og klima.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06962