Afrikas Englebørn

31-03-2024

Kontaktoplysninger

Granlien 3, 9460 Brovst, cvr 42790133

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2023 til den 31. marts 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook og Instagram)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 0322VK) og kontooverførsel (reg.nr.: 9070 kontonr.: 1633340257).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til børnehjem i Tanzania-Malaika Watoto Childrens Home. Midlerne bruges til mad til børnehjemmet, lønninger af ansatte, husleje, vand/strømregning, inventar, skoleudgifter, læge og eventuelt medicin, samt sundhedsforsikringer. Alt som skal til for at skabe et sikkert, stabilt og kærligt hjem for de mest udsatte børn i Afrika.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-07023